EDWARD’S LEAGUE


Poznaj Edward’s League – metodę nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-14 lat!

Metoda Edward’s League jest elementem najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Polsce i została stworzona dla uczniów szkół językowych lub prywatnych szkół podstawowych w wieku 11–14 lat (klasy 5–7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed).

Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla współczesnych dzieci. Kursanci porządkują swoją wiedzę z gramatyki i rozwijają umiejętności typu rozumienie ze słuchu czy komunikacja.

 

Poziomy metody Edward’s League!

Edward’s League 1 – poziom A2/A2+

Edward’s League 2 – poziom A2+/B1

Edward’s League 3 – poziom B1/B1+

 

Pakiet Edukacyjny Edward’s League

Ważnym elementem metody jest głęboko przemyślany Pakiet Edukacyjny, w skład którego wchodzą:

·         LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach;

·         HOMEWORK SITE – zadania domowe online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób;

·         HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora;

·         READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku obcym;

·         PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o metodzie;

·         TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES;

·         CERTYFIKAT wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody.

 

 Edward’s League a egzaminy Cambridge

Książki metody Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge oraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Zakres materiału jest kompatybilny z egzaminami Cambridge English Qualifications. Na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci międzynarodowego certyfikatu. Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica swoistym potwierdzeniem dobrze obranego kierunku edukacji językowej dziecka.

 

Zapisz dziecko na kurs językowy Edward’s League i zapewnij mu prawdziwy sukces edukacyjny!

Oficjalna strona właściciela metody  Edward’s League: www.edubears.pl